Uw winkel, webshop of product vermelden op de vinyl.startpagina.nl

             

 

 

 

         
 
Vinyl
Vinyl vloerbedekking wordt gemaakt van de kunststof polyvinylchloride.
 
De vinyl.startpagina.nl
De vinyl.startpagina.nl is een informatieve startpagina over vinyl. Op deze startpagina brengen we alles daar over in beeld. We hebben deze startpagina met zorg samengesteld. We hebben een selectie gemaakt uit het enorme aanbod aan sites passend binnen de opzet van de vinyl.startpagina.nl.
 
Uw winkel, product, webshop vermelden
U kunt op de vinyl.startpagina.nl ook uw winkel, product, webshop, cursus of boeken vermelden. Het tarief voor een linkvermelding van een website met een zakelijke boodschap in een van de rubrieken van de pagina is € 90,- per jaar.
Voorwaarde is dat de verwijzing en de omschrijving direct betrekking heeft op de betreffende rubriek. De omschrijving mag maximaal 27 letters of tekens lang zijn.

Bent u geïnteresseerd in een zakelijke vermelding, stuur dan een e-mail naar zakelijke vermelding met per vermelding de gewenste rubriek.
Vermeld verder uw naam, uw factuuradres en het internetadres van uw website.

 
Adverteren met een afbeelding
Geheel nieuw is de mogelijkheid om een afbeelding (foto of logo) van uw bedrijf, of product op te laten nemen. De afbeelding kan worden aangeklikt en wordt dan in vergrootte vorm zichtbaar. In de begeleidende tekst (maximaal 90 letters of tekens lang) van de afbeelding kan een link naar uw website worden opgenomen. Het dient een zogenaamde liggende foto te zijn. De maximum grootte van de (vergrootte, ingezoomde) afbeelding is 800x600 pixels
Het tarief voor het plaatsen van een afbeelding is € 120,- per jaar.
Mail voor het plaatsen van een afbeelding:
adverteren met een afbeelding.
V
ermeld uw naam, uw bedrijfsnaam en uw factuuradres en de informatie met betrekking tot de afbeelding.
 
Adverteren met een banner
Een zeer in het oog springende vorm is adverteren door middel van een banner. Een banner wordt door iedere bezoeker opgemerkt. De banner bovenaan de pagina heeft het formaat van 468 x 60 pixels.
Het tarief hebben we laag gehouden;
€ 15,- per maand. (minimaal 6 maanden).
Mail voor het plaatsen van een banner:
adverteren met een banner.
V
ermeld uw naam, uw bedrijfsnaam en uw factuuradres en de informatie met betrekking tot de banner.
 
 
Adverteren met een videoboodschap
U kunt ook uw bedrijfsvideo op de pagina vertonen. De video wordt rechtstreeks geplaatst in een afzonderlijke rubriek, is voor iedere bezoeker zichtbaar en kan rechtstreeks worden afgespeeld. In de begeleidende tekst (maximaal 90 letters of tekens lang) kan een link naar uw website worden opgenomen. Voorwaarde voor plaatsing is dat de video op Youtube is gepubliceerd en betrekking heeft op het onderwerp van de pagina.
Het tarief voor het plaatsen van een video is
€ 150,- per jaar.
Mail voor het plaatsen van een video:
adverteren met een video.
Geef de link naar de video op en vermeld verder uw naam, uw bedrijfsnaam, uw factuuradres en het internetadres van uw website.
 
En verder
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
De vermelding wordt niet automatisch verlengd. Als de periode van vermelding is verstreken krijgt u van ons bericht met de vraag of u wilt verlengen.

Het kan zijn dat beide bannerposities zijn bezet en uw banner niet direct kan worden geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor vermeldingen, wanneer wij deze niet passend achten, te weigeren.

Ons e-mailadres is:
advertentie@adverteren-op-websites.nl